atsiųsti

atsiųsti
atsių̃sti, atsiuñčia, àtsiuntė tr. K, Š, Rtr, 1; H, R, Sut, I 1. paliepti ateiti, atvykti: Atsiųsk vaikų kurį J.Jabl. Jis manęspi jį atsiuntė CII632. Atmisiųsk, meldžiu, vieną iš vaikų Ch2Kar4,22. Atàsiuntė paklaust, kiek mokėt Klt. Atàsiuntė bernioką, kad pamačyt susemt Smal. Àtsiuntė kumiečių dvyleka porų i pasakė, ka visą žemę suplūgavoti ir apversti Nv. Dievas sūnų savo atsiuntė nuog aukšto 155. Ponas mane atsiuntė, kursai tau pasrodė ant kelio VlnE143. Atsiųsti teikės sūnų PK157. Kodėlei tu mane čia atsiuntei? BB2Moz5,22. Eimi tieg top, kursai mane àtsiuntė DP216. 2. per tarpininkus, tam tikromis priemonėmis perduoti, įteikti: Vienu luomu (orig. łúmu) àtsiuntė daug piningų J. Prašė, kad atsių̃stau pinigų šventėm Klvr. Prašo bočios: atsiuñt' man grašių daugiau Lz. Lakštą atàsiuntė, patagrafiją atàsiuntė Pb. Neatsiuñčia sūnus nė kortos (laiško) Pls. Atàsiuntė lakštą, ką sveikas Ml. Lakštą àtsiuntė, ka buvo macnai kvara Asv. Lakštą kas atsių̃s, tai eš ir turėsiu Nmč. Popiežius Aleksendra VII atsiuntė raštą, iškelantį Sapiehą į Žemaičių vyskupus M.Valanč. Atsiųsiu vyno išgerti ir užkąsti V.Krėv. Yr àtsiųstos dovanėlės nuo jauno bernelio JD1481. Broliukai mūsų, jaunasiai mūsų, kokią atsių̃si mum dovanelę? (d.) Slk. Duktė negrįžo ir motinai žodžio neatsiuntė . Atsių̃sk man žinią J. | refl. tr.: Savo [reikmenis] atsisių̃st galima Nmč. 3. duoti pasireikšti, paleisti veikti: Ir atsiuntė vėją ant žemės BB1Moz8,1. Eš atsiųsiu patvaną vandinio ant žemės BB1Moz6,17. 4. suteikti, paskirti: Priduos mumus palinksminimo ir stiprumo, idant šitą kryžių, kurį mumus atsiuñčia, pakelt galėtumbime DP151. \ siųsti; apsiųsti; atsiųsti; dasiųsti; įsiųsti; išsiųsti; nusiųsti; pasiųsti; parsiųsti; persiųsti; prasiųsti; prisiųsti; susiųsti; užsiųsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atsiųsti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda, kuria nurodoma, kad reikia atsiųsti duomenis (tinklalapį, failą, laiškus) iš nuotolinio kompiuterio (serverio) į savo kompiuterį. atitikmenys: angl. check out; download ryšiai: antonimas –… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • atsiusti — atsiùsti intr. atsišėlti: ^ Nesiutęs apželdamas, gavo atsiusti žildamas Vaižg. siusti; apsiusti; atsiusti; įsiusti; išsiusti; nusiusti; pasiusti; persiusti; prasiusti; prisiusti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiųsti iš naujo — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda rodomam ekrane ↑tinklalapiui atsiųsti iš naujo. Naudojama, kai tinklalapio atsiuntimas sutriko arba norima peržiūrėti ką tik atnaujintą tinklalapį. atitikmenys: angl. refresh; reload ryšiai: dar… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • atsiųsti — atsių̃sti vksm. Àtsiuntė manè pas jùs džiùgią ži̇̀nią pranèšti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • check out — atsiųsti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda, kuria nurodoma, kad reikia atsiųsti duomenis (tinklalapį, failą, laiškus) iš nuotolinio kompiuterio (serverio) į savo kompiuterį. atitikmenys: angl. check out; download ryšiai: antonimas… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • download — atsiųsti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda, kuria nurodoma, kad reikia atsiųsti duomenis (tinklalapį, failą, laiškus) iš nuotolinio kompiuterio (serverio) į savo kompiuterį. atitikmenys: angl. check out; download ryšiai: antonimas… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • refresh — atsiųsti iš naujo statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda rodomam ekrane ↑tinklalapiui atsiųsti iš naujo. Naudojama, kai tinklalapio atsiuntimas sutriko arba norima peržiūrėti ką tik atnaujintą tinklalapį. atitikmenys: angl. refresh;… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • reload — atsiųsti iš naujo statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda rodomam ekrane ↑tinklalapiui atsiųsti iš naujo. Naudojama, kai tinklalapio atsiuntimas sutriko arba norima peržiūrėti ką tik atnaujintą tinklalapį. atitikmenys: angl. refresh;… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • atsiųstinis — atsiųstìnis, ė adj. (2) BŽ436 atsiųstasis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisiųsti — prisių̃sti, prisiuñčia, prìsiuntė tr. K, Rtr, NdŽ, DŽ1; Q657, I, LL94 1. atsiųsti daug ko: Tėvas prìsiuntė visokių rūbų, pripirko žemės Dgč. 2. (sl.?) KlK18,7 žr. atsiųsti 1: Prisiųsk man savo angelą, kad tas mane užstotų prš. 3. (sl.?) žr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”